FREEDOM TOUR – Sapulpa, OKThursday, August 16, 2018

Creek County Speedway – Sapulpa, OK
Freedom Tour / Non-Points
$2,500